Styr studentens väg genom modulen

Om material i en modul ska användas i en viss ordning kan du styra det genom att ställa in krav i modulen.

Metoden bygger på att du använder ett eller flera objekt i en modul som spärrar, så att studenten måste genomföra den aktiviteten för att komma vidare i modulen.

Så här gör du

  1. Viktigt! Se till att materialet ligger i rätt ordning i modulen.
  2. Klicka på de tre prickarna i modulens rubrikrad och välj Redigera.
  3. Klicka på Lägg till krav och kontrollera så att det finns en bock framför Studenter måste ta sig igenom kraven i ordningsföljd.
  4. Lägg till det eller de innehåll i modulen som studenten måste göra för att få gå vidare. Välj lämpligt krav för respektive innehåll.
  5. Klicka på Uppdatera modul.

För olika typer av innehåll finns olika möjligheter för krav att välja. För quiz går det exempelvis att välja att studenten måste uppnått en viss poäng eller att det räcker att studenten lämnat in quizet.

Om studenten behöver göra allt i modulen måste du lägga till varje element i modulen som krav. För sidor, filer och länkar går det att välja kravet Visa.

Testa alltid så det funkar som förväntat

Det är superviktigt att testa i Studentens vy så det fungerar som du avsett. Om du behöver ändra något och testa igen rekommenderar vi att du klickar på knappen Återställ student som finns nere till höger i det rosa fältet. Då rensas allt du tidigare gjort som teststudent så att du kan börja om testningen.

Tänk på att: Även om det går att styra studenters tillgång till material på det här sättet är det inte alltid lämpligt att göra det. Ofta kan det vara bättre om studenten själv får styra och därmed ta ansvar för sina studier.