Klipp bort film med HKRplay

Det går att klippa bort delar av film inne på HKRplay. Jag visar hur du klipper bort en del inuti och även i slutet av filmen.

Specifikt för Högskolan Kristianstad
hkrplay.hkr.se är Högskolan Kristianstads videodelningstjänst.
För dig som tillhör annat lärosäte, gäller en annan länk.

När du klipper film ska du alltid klippa i ”vågdalen”, alltså där ljudet är som lägst i volym. Då undviker du uppenbara hack vid uppspelningen.