Grunderna i animering

De allmänna principerna för animering av text i PowerPoint och hur du kan tillämpa dem för att animera bilder.

Lägg till en animering

Oavsett om det är text eller bild du animerar gör du så här för att lägga till en animering. För en vanlig ingångsanimering placerar du din text/bild på den plats där den ska finnas när animeringen är färdig. Själva animeringen styr hur den kommer dit.

Klicka på fliken Animeringar för att lägga till en ny animering.
 1. Klicka på fliken Animeringar.
 2. Markera det du vill animera.
 3. Välj en animeringseffekt. Tips: Klicka på den lilla nedåtriktade pilen och välj Fler ingångseffekter så får du en bra förhandsgranskning.

Inställningar: justera animeringen

Det finns flera inställningar du kan göra för att din animering ska se ut just som du vill.

I menyraden hittar du viktiga inställningar för att justera animeringen.
 1. Effektalternativ: Här kan du välja riktning för animeringen. Om det är text du animerar kan du välja om hela texten ska komma samtidigt eller stycke för stycke.
 2. Lägg till animering: Här kan du lägga till ytterligare en animering till något som redan är animerat, exempelvis göra så att en bild åker in, stannar en stund och sedan åker ut igen.
 3. Animeringsfönster: Öppnar en sidopanel till höger där du får överblick över de animeringar du gjort på sidan.
 4. Starta: Styr vad som utlöser animeringen. Standardinställningen är Vid klickning vilket alltså gör att du behöver klicka för att animeringen ska starta. Om du vill att animeringen ska ske med automatik väljer du Med föregående eller Efter föregående och styr med rutan fördröjning hur lång tid det ska ta innan animeringen startar.
 5. Längd: Hur lång tid animeringen ska spelas upp, alltså hur snabbt den ska gå.

Anpassad rörelsebana

Med rörelsebanor kan du animera friare. Det är speciellt användbart för bilder.

Bild som illustrerar stegen i att göra en animering med anpassad bana.
 1. Placera din bild/text där den ska vara innan animeringen startar. Om du vill att den ska starta utanför bilden kan du använda reglaget längst ner till höger för att zooma ut så du får plats runt om.
 2. Klicka på den nedåtriktade pilen och välj Anpassad bana.
 3. Klicka mitt på din bild/text och rita den bana animeringen ska följa. Dubbelklicka där den ska sluta.
 4. Använd Längd för att ställa in hur snabbt/långsamt rörelsen ska gå. Ju längre tid desto långsammare rörelse.

Bra bilder att animera

Om du animerar en bild ovanpå en annan bild så som i mina exempel behöver den övre bilden ha transparent bakgrund. Ofta är det bäst att använda filtypen png. Jag brukar leta efter den typen av bilder på pixabay.com/sv/. och välja att jag vill ha en illustration.

Det fungerar också bra att animera de flesta bilder du hittar via knappen Ikoner på fliken Infoga.