Poddpaket del 2 – inspelning

Hur du spelar in med Högskolan Kristianstads poddpaket för utlån till lärare

En mikrofon och en mun och två knytnävar där emellan illustrerar det maximala avståndet från mun till mikrofon!

Ovanstående mikrofoner fungerar bäst att tala på nära avstånd (inom två knytnävar). Det gör att ljudet blir bra och kraftfullt, vilket gör att inspelningsnivån inte behöver vara hög och därmed kommer inte merparten av omgivande oljud och brus med i inspelningen.

Ställ in inspelningsnivåerna med en testinspelning

Skärmdump med ett exempel på en bra inspelad ljudvåg som är tydlig och en sämre inspelad ljudvåg som är väldigt smal.

Börja med att be den andra personen att prata (klassikern är att be personen berätta vad hen hade till frukost) och ställ in inspelningsnivån med den knapp som tillhör den personens mikrofon på ljudutrustningen tills ljudvågorna ser bra ut – som den översta raden i bilden ovan. De ska vara tydliga och ”välformade”. De ska inte vara obetydliga och smala som på den andra raden (för låg nivå) och heller inte nå ända upp i taket – till det ljusare partiet (för hög nivå).

Ljudvågor som har ungefär samma höjd.

Be sedan den andra personen att vara tyst, medans du själv pratar och ställer in inspelningsnivån med den andra knappen på ljudutrustningen. Målet är att vänster ljudvågor (på den ena raden) och höger ljudvågor (på den andra raden) ska vara ungefär lika höga. Du kan nu radera testinspelningen genom att stoppa inspelningen och stänga fönstret med ljudvågorna.

Starta inspelningen med tystnad!

Bildskärmen visar Audacity och en inspelning som ser tom ut från början, dvs att spela in några sekunders tystnad först.

När du startar den riktiga inspelningen, ska ni båda börja med att vara helt tysta och inte röra er på några sekunder (ca 5-10). Detta för att du efter inspelningen ska kunna eliminera omgivande oljud/brus så mycket som möjligt.