Redigera in musik i ditt poddavsnitt

Hur du redigerar in små stycken av musik i början, i mitten och i slutet av ditt poddavsnitt.

Snabbguide i tre steg

Filmen ovan är drygt tio minuter lång och går ner på detalj hur du redigerar med olika spår i Audacity. Nedan följer en snabbguide för dig som är van vid redigering. Tänk på att använda musik som är tillåten att använda, till exempel
YouTube Audio Library.

Steg 1 – dra in ljudfil till nytt spår

Skärmdump som visar redigering i Audacity – en ljudfil importeras till nytt spår genom att dras in till Audacitys tomma yta

Dra in musikfilen under ditt poddavsnitt. Musikfilen läggs i ett nytt spår.

Steg 2 – zooma in spår

Skärmdump som visar redigering i Audacity – en markering för att kunna zoom in

Dra och markera ett område som inkluderar ditt musikstycke. Det spelar ingen roll vilket spår du markerar i, bägge spår zoomas in när du klickar på ikonen ”Markera anpassningen till bredden (Ctrl + E)”.

Steg 3 – justera ljudklipp längs tidslinjen

Skärmdump som visar redigering i Audacity – hur klipp justeras i sidled

Dra ett klipps namnlist för att flytta ett klipp längs med tidslinjen. Om du exempelvis har ett stycke musik i början och du vill att poddavsnittet ska börja direkt när musiken slutar, drar du poddavsnittet till höger tills poddavsnittets start ligger i linje med där musikklippet slutar.

Överblick

Skärmdump som visar redigering i Audacity – överblick

En överblicksbild över hur du arbetar med att dela ljudklipp, hur du lägger till- och arbetar med nytt klipp i nytt spår och hur du drar klipp för att justera dessa i relation till varandra och efter tidslinjen.