Hitta inlämnade arbeten

Hur du hittar studenters inlämnade arbeten i Canvas för att visa eller ladda ner.

Finns under Omdömen

När du klickar på Omdömen i Canvas får du fram det som kallas för omdömesboken. Den innehåller alla typer av bedömda uppgifter, quiz och diskussioner. Det går att filtrera ut efter olika parametrar som till exempel efter moduler, uppgifter som har inlämnade arbeten eller olika typer av grupper.

Ladda ner alla inlämningar

När du har hittat rätt uppgift, kan du i dess kolumn allra överst, klicka på de tre prickarna och ”Ladda ner alla inlämningar”. Du får då en ZIP-fil med alla studenters senaste arbeten som är inlämnade. ZIP-filen sparar du någonstans i din dator och kan därefter se dess innehåll genom att dubbelklicka på ZIP-filen.

Se en individuell inlämning

För att se en individuell inlämning behöver du gå till uppgiftens SpeedGrader vilket är lärarens verktyg för bedömning. SpeedGrader hittar du högst upp under de tre prickarna i en uppgifts kolumn. I SpeedGrader finns en lista att plocka fram med alla studenter högst upp till höger vid en liten ”pil ner”.

Specifikt för HKR
Vissa delar gäller enbart för Högskolan Kristianstad.