Se studenters personnummer och omregistreringar

Hur du i Canvas kan se studenters personnumer och ifall en student är omregistrerad i en kurs.

Finns under HKR-verktyg

Som lärare eller administratör i Canvas, kan du få fram en lista på studenters personnummer i en kurs under HKR-verktyg. I samma lista markeras även de som är omregistrerade i en kurs.

Specifikt för HKR
Vissa delar gäller enbart för Högskolan Kristianstad.