Canvas Anslag

Anslag är en kort nyhet i Canvas för en kurs- eller programyta.

Ett kraftfullt verktyg för att kommunicera viktig information till studenterna på ett tydligt och organiserat sätt. Genom att använda anslag kan du snabbt och enkelt dela nyheter och påminnelser som är avgörande för kursens gång, du kan göra studenterna uppmärksamma på förändringar och skapa en aktuell lärmiljö.

Några bra funktioner

Senarelägga publicering
Möjligheten att schemalägga när ett anslag ska publiceras för att säkerställa att informationen når studenterna vid rätt tidpunkt.

Inkludera dokument
Ladda upp relevanta dokument som PDF-filer, Word-dokument eller presentationer direkt via anslaget för enkel åtkomst.

Länka till vad som helst i kursen
Skapa länkar till andra delar av kursen, som moduler, uppgifter, quiz eller diskussioner, för att ge studenterna snabb tillgång till det de behöver.