Tillgänglighetskontroll i Canvas

En del inställningar för tillgänglighet är dolda i sidans kod. Om det finns problem hjälper Canvas dig att hitta och fixa dem.

Tillgänglighetskontrollen är alltid närvarande som en liten person i en cirkel direkt under textrutan när du är i redigeringsläge. Bredvid figuren visas en siffra som talar om hur många problem Canvas hittat i sidan. Klicka på symbolen så får du hjälp i sidomenyn till höger.

Efter att du rättat till ett problem klickar du på knappen Apply så utförs ändringen i din text. När du gått igenom hela texten behöver du också spara längst ner under textredigeringsrutan.

Dessa tillgänglighetsproblem och deras respektive lösning visas i filmen

Formatering av tabell

Tabeller ska ha tabellrubrik och kolumn/radrubrik. I sidomenyn öppnas en ruta där du kan skriva in tabellrubriken. Du får också hjälp att definiera var i tabellen det finns kolumn/radrubriker.

Inkonsekventa rubriknivåer

Du bör välja rubriknivå 2 för rubriker på högsta nivån, rubriknivå 3 för underställd nivå och så vidare. Om du gjort på något annat sätt kommer Canvas att reagera och föreslå en lösning.

Saknad listformatering

Canvas hittar delar av din text som det ut som en lista men som saknar korrekt listformatering. Om det ska vara en lista behöver du bara klicka för att låta Canvas välja format.

Saknad alternativtext för bilder

Skriv in en bildbeskrivning i fältet som öppnas till höger. Om bilden inte har någon innebörd utan är inlagd av rent dekorativa skäl kan du kryssa i ”Decorative image” så kommer uppläsningshjälpmedel att hoppa över bilden.

För låg kontrast mellan text och bakgrund

Du får en färgväljare i högermenyn där du kan klicka och dra för att välja en färg som ger bättre kontrast.

Ballonger som belöning

När alla identifierade tillgänglighetsproblem är lösta kommer Canvas att visa dig tre glada ballonger. Härligt! Du kan spara din sida och jobba vidare.