Ta bort sidnummer från bilagor

Genom att dela in arbetet i avsnitt kan du ta bort sidnummer från vissa sidor, exempelvis från bilagorna.

Högskolan Kristianstads mall visar sidnummer på alla sidor, från och med den sida där brödtexten startar. Det är så mallen är avsedd att vara. Ibland får vi frågor om hur man tar bort visningen av sidnummer från själva bilagorna. Det gör du med en avsnittsbrytning. Du behöver arbeta i en nedladdad och installerad version av Word. Det fungerar inte i Word Online.

Varför avsnittsbrytning?

Funktionen Avsnittsbrytning kan du använda för att kunna ha olika inställningar för olika delar av dokumentet. Det kan till exempel vara att en sida ska vara liggande, att du vill ha en logga på vissa sidor men inte alla eller att du vill att sidnummer bara ska synas på vissa sidor.

Arbetsflöde för att ta bort visning av sidnummer på bilagor

  1. Gå till fliken Start och klicka på knappen för att visa dolda tecken (”bakvända P”). Detta förändrar inget i arbetet men underlättar kommande steg.
  2. Gå till sidan före dina bilagor, alltså den sista sida du vill att sidnumren ska synas på. Klicka så att markören hamnar på den sidan.
  3. Gå till fliken Layout och klicka på nedåtpilen vid Brytningar. Om det redan finns en sidbrytning väljer du Avsnittsbrytning Löpande. Om det inte finns någon sidbrytning väljer du Avsnittsbrytning Nästa sida.
  4. Gå till första sidan av dina bilagor. Dubbelklicka på sidnumret.
  5. Nu hamnar du i redigering av sidhuvud eller sidfot, beroende på var numret finns. Gå upp till menyraden och klicka på knappen Länka till föregående så att den blir avmarkerad. Detta bryter länken till tidigare sidor.
  6. När Länka till föregående är avmarkerad kan du helt enkelt radera sidnumret. Om du gjort rätt ska det nu försvinna från den sida du befinner dig på och alla följande men finnas kvar på sidorna före avsnittsbrytningen.
  7. Dubbelklicka var som helst i din text för att komma tillbaka till redigeringsläget. Gå eventuellt till fliken Start och ta bort visningen av dolda tecken.

Bra att veta

Word räknar alla sidor oavsett om du delat in i avsnitt. Det innebär att om du har en visning av sidnummer som även visar det totala antalet sidor så kommer den att räkna med bilagorna även om du plockat bort sidnumren från dem.

Observera att den här metoden inte tar bort bilagornas sidnummer från innehållsförteckningen. Hur du gör det ser du på sidan om att skriva in bilagor i innehållsförteckningen manuellt.