Bilagor i innehållsförteckning manuellt

Så här kan du snyggt och enkelt lägga in bilagor i innehållsförteckningen utan att deras sidnummer listas.

Högskolan Kristianstads mall visar sidnummer för bilagorna i innehållsförteckningen om du använt ett rubrikformat för deras rubriker. Det är så mallen är avsedd att vara. I en del utbildningar vill man att bilagorna ska finnas med i innehållsförteckningen men att deras sidnummer inte ska stå med. Det enklaste sättet att lösa detta är att avstå från automatiken i Word och helt enkelt skriva in bilagorna manuellt. Så här gör du för att få det snyggt.

Det finns ett sätt att göra detta genom att ändra i koden för innehållsförteckningen men det är lite onödigt tekniskt och avancerat.

Om du även vill ta bort visningen av sidnummer från själva bilagorna gör du det med en avsnittsbrytning.

Steg 1 – Om dina bilagor redan finns med i innehållsförteckningen ska du ta bort dem därifrån

Text hamnar i innehållsförteckningen därför att den är inställd på rubrikformat. För att ta bort en rubrik behöver du alltså bara markera den och välja att den ska ha formatet Normal. Därefter kan du uppdatera innehållsförteckningen och den text du ändrat format för ska försvinna.

Om du vill att rubriken ska se ut på ett visst vis använder du de vanliga formateringsknapparna för att ändra textens utseende.

Bils dom visar menyraden i Word med knapparna för formatering markerade.

Så här ser inställningarna ut för den mall jag arbetar i. En huvudrubrik har utseendet Arial 18, fet och inget avstånd efter stycke.

Steg 2 – Skriv in bilagorna manuellt

För att hitta rätt plats att skriva in bilagorna är det fiffigt att använda ”knappen bakvända P”. Sätt markören precis vid det bakvända P-et innan du börjar skriva.

Bild som visar menyraden i Word med knappen "bakvända P" samt Ta bort avstånd efter stycke markerat.

Du kan också behöva ändra radavståndet för det du skrivit in. I den mall jag arbetar i är det Ta bort avstånd efter stycke som gör susen.

Bra att veta:

Att göra på det sätt som beskrivs ovan kommer att få allt att se korrekt ut, och det är förmodligen gott nog. Däremot kommer inte funktionen för att uppdatera innehållsförteckning att fungera för just bilagorna. Om du ändrar namnet på en bilaga eller lägger till ännu en behöver du justera det manuellt i innehållsförteckningen.