Ta bort sidnummer för en nivå i innehållsförteckningen

Magi i din innehållsförteckning! Så här tar du bort siffrorna i innehållsförteckningen där dina bilagor listas.

Högskolan Kristianstads mall visar sidnummer för bilagorna i innehållsförteckningen om du använt ett rubrikformat för deras rubriker. Det är så mallen är avsedd att vara. I en del utbildningar vill man att bilagorna ska finnas med i innehållsförteckningen men att deras sidnummer inte ska stå med.

Finessen med den här märkliga lösningen är att bilagornas namn blir uppdateringsbara när du klickar på Uppdatera tabell samt att det fungerar bättre för läsare med funktionsnedsättning om allt i arbetet är formaterat och länkat med Words funktioner.

Filmen är inspelad i skrivbordsversionen av Word på en dator med Windows. Jag skulle inte tro att det fungerar i onlineversionen.

Det finns andra sätt att göra detta på. Enklast tycker jag är att se till så att bilagorna inte kommer med i innehållsförteckningen automatiskt utan i stället skriva in dem manuellt direkt under innehållsförteckningen.

Om du även vill ta bort visningen av sidnummer från själva bilagorna gör du det med en avsnittsbrytning.

De steg som visas i filmen

  1. Kontrollera vilken som är första lediga rubriknivå i ditt arbete, alltså en som inte används.
  2. Ställ in rubrikerna för dina bilagor till den rubriknivån.
  3. OM du vill ha annat utseende: högerklicka på rubriknivån och välj Ändra.
  4. Uppdatera innehållsförteckningen. Troligen försvinner nu bilagorna.
  5. Välj Referenser – Innehållsförteckning – Anpassad innehållsförteckning och höj siffran vid Visa nivåer så att din valda rubriknivå syns.
  6. OM du vill ändra hur utseendet i innehållsförteckningen blir: välj Referenser – Innehållsförteckning – Anpassad innehållsförteckning, klicka på Ändra och ställ in önskat utseende för den nivå du lagt till.
  7. Nu börjar trolleriet! Håll nere Alt och tryck ned tangenten F9. Nu försvinner innehållsförteckningen och en kod visas istället.
  8. Skriv \n ”4-4” först i koden (om det var rubriknivå fyra du la till)
  9. Håll nere Alt och tryck ned tangenten F9 igen. Nu kommer innehållsförteckninen tillbaka.
  10. Klicka på Uppdatera tabell. Simsalabim!