Avstavningshjälp i Word

Om du har långa ord i din text kan du behöva avstava. Det finns en inbyggd funktion i Word som hjälper dig.

Det går så klart att avstava på egen hand genom att skriva in bindestreck. Det finns två stora fördelar med att använda den inbyggda avstavningshjälpen:

  • Funktionen hjälper dig att hitta ställen där radlängden blir bättre genom avstavning och föreslår lämpliga ställen för avstavningen.
  • De bindestreck som sätts in blir så kallade mjuka bindestreck, det vill säga de försvinner om du formulerar om texten på ett sätt så att ordet inte längre behöver avstavas.

Så här gör du

  1. Välj fliken Layout och funktionen Avstavning – Manuell.
  2. För varje ord Word hittar får du upp förslag på hur det skulle kunna avstavas.
    • Om du gillar förslaget klickar du Ja.
    • Om du vill ändra ställe för avstavningen klickar du på ett annat bindestreck i förslaget och därefter Ja.
    • Om du inte alls vill avstava ordet klickar du på Nej.

Helt automatisk avstavning

Det finns också en funktion för helt automatisk avstavning, där Word på ett ögonblick jobbar igenom hela texten och sätter in avstavning. Där får du alltså inga frågor om vilka ord du vill avstava.