Exportera som PDF i Pages

Om du skrivit i Pages på Mac måste du exportera ditt arbete för att din lärare ska kunna läsa det på Canvas.

Så här gör du

Klicka på Arkiv. Välj Exportera till – PDF.

Som student på HKR kan du ladda ned Word gratis

Högskolans mall för examensarbete är inte anpassad för Pages och vi har inte möjlighet att ge support om det krånglar till sig.

Alla studenter på Högskolan Kristianstad har möjlighet att ladda ned Word. Mer information om detta och andra IT-verktyg för dig som student hittar du på sidan IT- och mediastöd för studenter.