Loggbok som individuell gruppdiskussion

Du kan använda en gruppdiskussion som ett sätt att skapa loggböcker där du som lärare får tydlig överblick.

Det kan låta lite snurrigt med en gruppdiskussion för något som ska vara individuellt. Tricket är att göra en gruppuppsättning där du bara har en student i varje grupp.

Så här gör du

  1. Börja med att gå till Personer – Grupper och skapa en ny gruppuppsättning.
    • Gruppuppsättningsnamn kan till exempel vara Reflektionslogg.
    • Gruppstruktur ska ställas på Dela antal studenter per grupp = 1
    • Ledarskap: här ska du bocka i Utse automatiskt en student som gruppledare
  2. Klicka på Spara så börjar Canvas jobba och gör en grupp per student. Grupperna kommer automatiskt att bli numrerade löpande, till exempel Reflektionslogg 1, Reflektionslogg 2 och så vidare.
  3. Gå till den av dina moduler där du vill att dina studenter ska hitta sin reflektionslogg. Skapa en ny diskussion. Bocka för Tillåt svar i trådar samt Det här är en gruppdiskussion och koppla diskussionen till den gruppuppsättning du just skapat.
  4. Instruera gärna dina studenter att de själva kan byta namn på sin ”grupp” genom att gå till gruppen och klicka på knappen Ändra grupp (detta kräver att du bockat i att studenterna ska vara gruppledare för sin egen grupp). Det är också möjligt att du byter namn på grupperna, men det ökar givetvis din arbetsbörda en del.

Tips på hur du kan skriva inledningen på diskussionen som instruktion till dina studenter

Välkommen till din personliga loggbok!

Efter varje föreläsning i kursen kommer du att få en fråga att reflektera över. Här skriver du dina reflektioner. Det hjälper dig att se en sammanfattning av dina egna texter.

Din reflektionsdagbok fungerar som en diskussion där du diskuterar med dig själv. Dina klasskamrater kan inte se vad du skriver här, men alla lärare i kursen kan se det.

Du kan lägga till mer text efter hand och använda det som en regelbunden loggbok. Dagboken fungerar både på datorn och i Canvas-mobilappen. Gå till ”Moduler” eller välj ”Diskussioner” från menyn.

För att vi lärare enklare ska kunna se vilken dagbok som tillhör vem, ber vi dig att ändra gruppnamnet till ditt namn. Gå till din personliga reflektionsdagbok och välj ”Startsida” från menyn till vänster. Klicka sedan på ”Ändra grupp” och ändra gruppnamnet till ditt eget namn.

En kort instruktionsfilm för studenter om att byta namn på grupp finns på sidan Byta namn på grupp som student