Tillgänglig PowerPoint

Tillgänglighet i PowerPoint-dokument är viktigt för att nå en bredare publik och inkludera personer med olika funktionsvariationer. De praktiska tipsen i filmen ökar tillgängligheten både när du visar din PowerPoint i föreläsning, men också för de studenter som eventuellt ges tillgång till dokumentet som en hjälp vid sidan av din föreläsning.

Följande tips finns i filmen

Enbart relevant info

Ta bort överflödig information.

Öka kontraster

Använd starka kontraster, till exempel ljus text på mörk bakgrund eller mörk text på ljus bakgrund.

Förenkla/förkorta innehåll

Förkorta och förenkla text och använd ett enkelt typsnitt utan krusiduller i stor storlek och med mycket luft.

Se över läsordning för skärmläsare

Se över läsordningen för skärmläsare så att den kommer i rätt ordning. Det finns under Fliken Granska, Tillgänglighet och Läsriktningsfönstret. Läsordningen ska gå uppifrån och ner.

Bildtext

Förstärk budskap med relevanta bilder och fyll i alternativ bildtext. Högerklicka på en bild och klicka på Visa alternativtext. och fyll i rutan med en beskrivning över vad bilden handlar om.

Ej enbart färg som informationsförmedlare

Använd inte enbart färg som enda informationsförmedlare i grafer eller för att understryka motpoler. Färgblindhet är inte ovanligt, dessutom har färg olika kulturella och kontextuella betydelser. Använd därför färg i kombination med mönster eller symboler.

Testa tillgängligheten

Testa tillgängligheten i ditt dokument (Det gör du under fliken Granska och knappen Kontrollera tillgänglighet)

Texta film

Om du inkluderar film i din PowerPoint, se till att den är textad.

Ett budskap per slide (bild/sida)

Använd ett sammanhållet budskap per slide och kom ihåg; en snygg design kan också vara tillgänglig!

Lägg in talmanus i fältet för anteckningar

Om du har ett talmanus, lägg in manuset under Anteckningar för varje bild