Aktivera textjämförelse i Canvas

Hur du aktiverar Ouriginal i en inlämningsuppgift i Canvas. Observera att Ouriginal inte fungerar quiz eller diskussioner.

Viktigt att veta innan du börjar använda Ouriginal

 • Ouriginal fungerar endast i inlämningsuppgifter och endast om det som lämnats in är en fil eller en så kallad textinlämning. 
 • Många textformat kan analyseras men vi rekommenderar att du alltid instruerar dina studenter att skicka sina arbeten som Word eller PDF.
 • Arbeten som skickas för analys får vara maximalt 20 MB stora. De måste innehålla minst 430 tecken och/eller 20 ord.
 • Bilder, filmer och ljud kan inte analyseras.
 • Svar på vanliga frågor om tjänsten hittar du hos Ouriginal på https://www.ouriginal.com/sv/vanliga-fragor-och-svar/ 

Aktivera Ouriginal i en inlämningsuppgift

För att kunna använda Ouriginal måste inlämningstypen vara Online, alternativ för inlämning måste vara Textinmatning eller Filuppladdning

Bild som visar inställningar i Canvas

Ouriginal klarar av de flesta vanligt förekommande textfiler men för din egen skull rekommenderar vi att du instruerar studenterna att alltid lämna in antingen Word eller PDF.

Möjliga val när du aktiverar Ouriginal

Det finns ett par inställningar du kan göra då du aktiverar Ouriginal i en uppgift. Är du osäker kan du hoppa över dem. Ouriginal fungerar bra med standardinställningarna.

 • Anonym: Ouriginal sparar inte någon information om vem som lämnat in arbetet. Om det finns information i själva arbetet, till exempel om studenten skrivit sitt namn på försättsbladet, så kommer namnet att visas där.
 • Spara inte dokument i Ouriginal: Om dokumentet inte sparas kommer det heller inte att kunna göras jämförelser inom kursen, dvs då får du ingen indikation på om studenterna kopierat varandra. 
 • Visa rapport för studenter: Välj om, och i så fall när, studenterna ska få se sin egen analys. 
Bild som visar de inställningar som är möjliga att välja för när studenter ska kunna se sin analys

Om du väljer ”Omedelbart” får studenten tillgång till sin egen analys så snart den är klar hos Urkund. Då får studenten möjlighet att själv upptäcka eventuella misstag och kan hinna lämna in en bättre genomarbetad version av arbetet innan det ska bedömas.

OM EN STUDENT FÅR PROBLEM ATT LÄMNA IN FINNS DET TRE SAKER DU KAN BE STUDENTEN KONTROLLERA:  

 • Har du bockat i den lilla rutan där du intygar att det är ditt eget arbete?
 • Hur stor är filen? Arbeten som skickas för textjämförelse får vara maximalt 20 MB.
 • Är filen öppen för analys via maskinläsning? Filen får inte vara krypterad eller lösenordsskyddad