Personligt mötesrum i Zoom

Hur du skaffar dig en adress till ett unikt personligt mötesrum för Zoom som du kan återanvända.

Specifikt för Högskolan Kristianstad

Länkar med hkr-se gäller anställd/student på Högskolan Kristianstad.

För dig som tillhör annat lärosäte, gäller andra länkar.

Logga in på https://hkr-se.zoom.us/signin
Klicka på Profile till vänster.
Skrolla längre ner på sidan tills du hittar rubriken Personal link och klicka på Customize till höger.

Så ser det ut på HKRs zoom-hemsida där du skaffar dig ett personligt mötesrum.

Nu kan du skriva in ett eget namn till ditt personliga mötesrum. Det namn du väljer får endast innehålla bokstäver a-z, siffror 0-9 eller punkt. Om namnet är unikt (att ingen annan redan valt samma) sparas det när du klickar på Save Changes.