Kursöversikten på Canvas

Sidan kursöversikt är en riktigt bra funktion för att studenter ska få en bättre överblick över sina studier.

Kursöversikten ger också dig som lärare en ovärderlig hjälp att kontrollera så att datum och rubriker för kursens uppgifter är bra valda. Via kursöversikten kan du även upptäcka om det finns dubbletter av någon uppgift.

Så här fungerar det

Kursöversikten genereras automatiskt utifrån de inlämningsuppgifter, bedömda quiz och bedömda diskussioner som finns i kursen. Övningsquiz och icke bedömda diskussioner visas inte i kursöversikten. Dessutom finns en del högst upp på sidan där du som lärare kan skriva en introducerande text.

Varje rubrik i kursöversikten är en länk som går direkt till uppgiften. Om du ska korrigera något problem i kursöversikten gör du alltså det på respektive uppgift.

Kontrollera särskilt detta

  • Är alla datum korrekta? Om du behöver ändra ett datum gör du det i uppgiften.
  • Är alla rubriker tydliga? Framgår det redan av rubriken vad som ska göras/lämnas in?
  • Finns det dubbletter? Gå via Uppgifter i menyn för att hitta och ta bort oönskade kopior.
  • Är allt publicerat som det ska? Jämför din egen vy med Studentens vy. Sådant som inte är publicerat blir osynligt i Studentens vy

Korrigera problem med datum eller rubrik

Klicka på rubriken så du kommer till uppgiften. Klicka på knappen Redigera och gör de ändringar som behövs.

Om en uppgift ska tas bort

Klicka på Uppgifter i kursmenyn. Identifiera den uppgift som ska bort och klicka på de tre prickarna till höger om uppgiftensnamn för att hitta Ta bort.

Om du bara vill dölja en uppgift tills vidare kan du avpublicera den. Då blir den osynlig i Studentens vy i kursöversikten.

Bonus för dina studenter

När alla datum är korrekta och alla rubriker tydliga blir kursöversikten en mycket användbar sida för att studenter ska kunna planera sina studier.